Szkółka Piłkarska Harnasie w Tymbarku

Szkółka Piłkarska Harnasie w Tymbarku ubiega się obecnie o nadanie przez Polski Związek Piłki Nożnej Certyfikatu na poziomie Srebrnym – szczegółowy opis stopni certyfikatów na stronach serwisu Łączy nas piłka Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich oraz jest dostępny do pobrania w formacie PDF poniżej.

Wszystkie zasady i obowiązki wynikające z przystąpienia do Szkółki Piłkarskiej Harnasie są szczegółowo opisane i wyjaśnione w rozwinięciach punktów:

1. Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich
2. Program i cele szkolenia dzieci i młodzieży w Szkółce Piłkarskiej Harnasie
3. Regulamin Szkółki Piłkarskiej Harnasie
4. Deklaracja członkowska Szkółki Piłkarskiej Harnasie
5. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o braku przeciwskazań dziecka do uprawiania sportu
6. Szczegółowe informacje dotyczące płatności w Szkółce Piłkarskiej Harnasie
7. Badania lekarskie dla sportowców – Karta Zdrowia

Poniżej do pobrania niezbędne dokumenty w formacie PDF