Współpraca z partnerskimi klubami i akademiami piłkarskimi

Nasza współpraca z klubami i akademiami piłkarskimi: Akademią Piłkarską Mam Talent oraz Football Academy Dobra ma na celu podniesienie poziomu sportowego KS Harnaś Tymbark. Szkółka Piłkarska Harnasie w Tymbarku ubiega się o nadanie przez PZPN Certyfikatu Srebrnego. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Szkółka Harnasie oraz w serwisie Łączy Nas Piłka.

akademia piłkarska mam talent
Football Academy Dobra

Zapraszamy do współpracy kluby sportowe i akademie piłkarskie w celu wymiany doświadczeń. Naszą wspólną pracą i zaangażowaniem pomagamy budować i podnosić poziom polskiej piłki nożnej. Celem naszej Szkółki Piłkarskiej Harnasie jest rozpowszechnianie pasji sportowych oraz zapewnienie rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Osiągamy to poprzez udział dzieci w zorganizowanych zajęciach piłkarskich. Stosujemy formy gier i zabaw, mające na celu systematyczne wprowadzanie młodych zawodników w arkana piłki nożnej oraz  wszechstronnego i specjalistycznego treningu. Zajęcia w naszej Szkółce to nie tylko rozwój koordynacji ruchowej, inteligencji przestrzennej czy techniki piłkarskiej. To przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka, pozbawione presji na wyniki, a propagujące dobrą zabawę.

Szkółka Piłkarska Harnasie

Nasza Szkółka bazuje w całości na założeniach i metodologii szkolenia Polskiego Związku Piłki nożnej. Realizujemy nasz program w oparciu o narodowy model gry, oraz program Akademii Młodych Orłów. Program i cele szkolenia dzieci i młodzieży w Szkółce Piłkarskiej Harnasie to dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu. Wychowanie w duchu zdrowej i sportowej rywalizacji fair play. Opanowanie podstaw umiejętności technicznych do gry w piłkę nożną. Budowa i rozwój cech motorycznych, takich jak szybkość i koordynacja ruchowa, oraz zwinność.

W zakładce Kontakt znajdą Państwo numery telefonów do trenerów poszczególnych sekcji piłkarskich Klubu Sportowego Harnaś Tymbark.