Prezes KS Harnaś Tymbark
Koordynator Szkolenia

Franciszek Mrózek
tel. 503 197 165
ksharnastymbark@gmail.com

Wiceprezes KS Harnaś Tymbark

Artur Matras
tel. 608 629 533

Członkowie Zarządu KS Harnaś Tymbark

Andrzej Ligas
Andrzej Niezabitowski
Artur Matras
Wojciech Petranowicz
Wacław Szewczyk

Podstawowym zadaniem zarządu Klubu Sportowego Harnaś Tymbark jest budowa zaufania zawodników, kibiców oraz środowiska piłkarskiego. Zaufanie chcemy budować poprzez wdrożenie planu opartego na pięciu filarach. I. Szkolenie zawodników  II. Poprawa bazy sportowej i zaplecza  III. Poprawa finansów  IV. Działania marketingowe  V. Współpraca z klubami oraz szkołami.

 1. Uzupełnienie brakujących kategorii (Juniorzy starsi, Orliki, Żabki).
 2. Sukcesywne uzupełnianie drużyn – poprzez całoroczny nabór do tych grup.
 3. Ujednolicenie systemu szkolenia w Klubie – certyfikacja PZPN.
 4. Zatrudnianie trenerów z licencją min. UEFA C do grup młodzieżowych.
 5. Odbudowa pierwszego zespołu seniorów poprzez  wprowadzanie systematycznie swoich wychowanków  oraz opieraniu się na własnych wychowankach „zdrowych zasadach” i „Regulaminie klubowym”.
 6. Całoroczny system pracy to fundament poprawnego szkolenia.
 7. Uczestnictwo w turniejach, meczach mistrzowskich oraz obozach szkoleniowych.
 8. Plan szkoleniowy obejmuje również aspekty wychowawcze takie jak dyscyplina,  systematyczność, umiejętność pracy w grupie zdrowa rywalizacja, higiena oraz zdrowe odżywianie.
 9. Coroczna kontrola wyników pracy, poprzez współpracę zarządu z trenerem koordynatorem.
 10. Każdy trener ma za zadanie szkolić i wyszukiwać zawodników do jego zespołu i koncepcji.
 1. Budynki klubowe do dyspozycji zawodników przez cały rok, budowa oświetlenia na stadionie głównym – min. 75 lux.
 2. Nowe zaplecze socjalno-administracyjnego (szatnie, magazyny, biura, siłownie, miejsca do spotkań z rodzicami).
 3. Ogrodzenie wokół stadionu a zwłaszcza od strony torów i od strony wschodniej.
 4. Parking przy drodze nad trybunami.
 5. Zadaszenie trybuny głównej oraz spikerki.
 6. Odwodnienie murawy stadionu.
 7. Sztuczna nawierzchnia na boisku rezerwowym w Tymbarku.
 1. Racjonalne gospodarowanie budżetem w Klubie.
 2. Bardzo dobra współpraca z Gminą Tymbark.
 3. Współpraca z lokalnymi firmami poprzez stały kontakt oraz współpracę.
 4. Pozyskanie głównego sponsora dla drużyny seniorów.
 5. Pozyskiwanie partnerów do współpracy z klubem.
 6. Szukanie inwestora na budowę nowego zaplecza socjalno- administracyjnego (szatnie, magazyny, biura, siłownie, miejsca do spotkań z rodzicami).
 7. Pozyskiwanie środków finansowych z MSiT oraz urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
 8. Szanowanie sprzętu sportowego oraz własności klubu.
 9. Polityka transferowa klubu; wypożyczenia zawodników a nie transfery definitywne, odpowiednia umowa transferowa akceptowana przez zarząd – nie pozbywanie się „lekką ręką”.
 1. Poprawa wizerunku klubu (zarządu, zawodników, obiektu sportowego).
 2. Klub kojarzony ze zdrowiem, aktywnością fizyczną, radością i przyjemnością.
 3. Powrót do tradycji i zmiany nazwy klubu na KS Harnaś Tymbark.
 4. Zmiana logo klubu – budowanie identyfikacji wizualnej/brandu Klubu.
 5. Kreowanie wizerunku Klubu – współpraca z mediami.
 6. Pozyskiwanie nowych kibiców i sympatyków.
 7. Organizowanie dni otwartych klubu, mini turniej dla wszystkich grup oraz sympatyków Klubu.
 8. Planowanie turniejów piłkarskich.
 9. Corocznego spotkania opłatkowe dla zawodników i zaproszonych gości.
 1. Podpisywanie umów partnerskich z klubami sportowymi, szkółkami oraz akademiami piłkarskimi.
 2. Współpraca Klubu z nauczycielami ze szkół podstawowych i średnich w celu wyłapywania talentów.
 3. Wymiana doświadczenia oraz wiedzy pomiędzy klubami.
 4. Coroczne spotkania z nauczycielami oraz z dyrekcją szkół.

Wszyscy odpowiadamy za Klub – Gmina Tymbark, Zarząd Klubu, zawodnicy, trenerzy, wspierający oraz sponsorzy, społeczność gminy Tymbark…  tylko taki kierunek przyniesie sukces!

Zarząd KS Harnaś Tymbark