Program i cele szkolenia dzieci i młodzieży w Szkółce Piłkarskiej Harnasie

Głównym założeniem Szkółki Piłkarskiej Harnasie jest rozwijanie i rozpowszechnianie pasji sportowych oraz zapewnienie rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym poprzez ich udział w zorganizowanych zajęciach piłkarskich. Stosując formy gier i zabaw mamy na celu systematycznie wprowadzać młodych „piłkarzy” w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu.

Zajęcia w naszej akademii to nie tylko rozwój koordynacji ruchowej, inteligencji przestrzennej czy techniki piłkarskiej to przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka, brak presji na wynik i dobra zabawa. Nasza Szkółka bazuje w całości na założeniach i metodologii szkolenia Polskiego Związku Piłki nożnej. Realizujemy nasz program w oparciu o narodowy model gry, oraz program Akademii Młodych Orłów.

Program i cele szkolenia dzieci i młodzieży w Szkółce Piłkarskiej Harnasie to:

  1. Dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu
  2. Wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji (fair play)
  3. Opanowanie podstaw umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną
  4. Wszechstronna stymulację cech motorycznych (szybkość, koordynacja ruchowa, zwinność)