Regulamin Szkółki Piłkarskiej Harnasie w Tymbarku

 

Regulamin Szkółki Piłkarskiej Harnasie określa zasady i reguły zawodnika Szkółki Piłkarskiej Harnasie. Zawarte w dokumencie prawa i obowiązki zawodnika Szkółki oraz rodziców/opiekunów zawodnika. W regulaminie określone są rodzaje wyróżnień dla zawodnika, oraz rodzaje kar dyscyplinarnych będących skutkiem naruszenia zasad Regulaminu.

Pełny tekst Regulaminu do pobrania poniżej w formacie PDF.