Walne Zebranie

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO „TYMBARK” W TYMBARKU

Zarząd Klubu Sportowego „Tymbark” w Tymbarku serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2021 roku o godz. 17ºº (drugi termin o godz. 18ºº) w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark.

Celem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności, oraz wybór nowych władz Klubu Sportowego „Tymbark” w Tymbarku.

Porządek obrad:

 • otwarcie obrad,
 • wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
 • wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego klubu za rok 2020,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Klubu za rok 2020 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania merytorycznego oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2020.
 • przedstawienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian z Statucie Stowarzyszenia
 • wybór Zarządu Klubu Sportowego „Tymbark” w Tymbarku,
 • wybór Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „Tymbark” w Tymbarku,
 • wolne wnioski, dyskusja,
 • zakończenie zebrania.

Zwracamy się do wszystkim członków klubu o niezawodne przybycie, przypominając zarazem o konieczności opłacenia składek członkowskich.

Jednocześnie zapraszamy na obrady walnego zebrania wszystkich kibiców jak i zainteresowanych działalnością Klubu Sportowego „Tymbark” w Tymbarku.

 

        Z poważaniem

Zarząd Klubu Sportowego „Tymbark” w Tymbarku

Inne Artykuły