SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO „TYMBARK” W TYMBARKU ZA 2021 ROK

Tymbark dnia 30 grudnia 2021

Dane organizacji:

Nazwa: Klub Sportowy „Harnaś” w Tymbarku
Adres: 34-650 Tymbark, Tymbark249
Numer KRS: 0000035953
Regon 490011389
NIP 7370003916

Władze Stowarzyszenia Skład Zarządu:

Prezes – Franciszek Mrózek
Wiceprezes – Adam Zborowski
Członkowie zarządu – Artur Matras, Andrzej Ligas, Andrzej Niezabitowski, Wacław Szewczyk, Wojciech Petranowicz,
Księgowa – Krystyna Kęska

W dniu 08.10.2021 r dokonano na podstawie uchwały zarządu, a następnie wpisu do KRS zmiany nazwy klubu na KS „Harnaś” Tymbark. W klubie sportowym „Harnaś” Tymbark prowadzona jest na wysokim poziomie działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz seniorów w sekcjach piłki nożnej.  Przykładem tego jest powiększanie w szybkim tempie, we wszystkich kategoriach wiekowych grono trenujących zawodników i zawodniczek, począwszy od seniorów po najmłodsze grupy. Klub posiada dobrą i profesjonalną kadrę szkoleniową/trenerską/ oraz bazę sportową do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz uczestniczenia w rozgrywkach ligowych. Potwierdzeniem jest spełnienie do tej pory wszystkich wymogów licencyjnych PZPN, dotyczących certyfikacji szkółek i przyznanie Srebrnego Certyfikatu klubowi do końca czerwca 2021 roku. Niestety z przyczyn o nas niezależnych klub w dniu 08.10.2021r zrezygnował z ubiegania się o Certyfikat w cyklu III 2022-2023 wysyłając stosowne pismo do  PZPN.

Ponadto Klub uczestniczy w rozgrywkach LPPN , bierze czynny udział w organizacji licznych imprez sportowych na terenie gminy Tymbark w przeciągu całego roku kalendarzowego, jak również uczestniczy w turniejach w całej Małopolsce i nie tylko. W chwili obecnej klub posiada 9- drużyn;

  • żabki – U5
  • skrzaty – U7
  • żaki – U9
  • orliki – U11
  • młodziki – U13
  • trampkarze  – U15
  • juniorzy młodsi – U16 ( do czerwca 2021)
  • juniorzy starsi – U19
  • seniorzy – powyżej 19 lat

Wszystkie w/w drużyny rozpoczęli szkolenie już na początku stycznia 2021r, pod okiem czterech wyszkolonych trenerów, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz licencję, zgodne z wymogami PZPN. Oprócz zajęć treningowych w/w drużyny brały udział meczach sparingowych i towarzyskich oraz w halowych turniejach o mistrzostwo Limanowskiego LPPN  zajmując wysokie lokaty w swoich kategoriach wiekowych. Od lipca 2021 roku w kategoriach  orliki, żaki, skrzaty nie prowadzona jest punktacja meczowa, rozgrywki są prowadzone w formie turniejów.

W okresie przygotowawczym zimowym 2021 roku w zależności od kategorii wiekowych i warunków atmosferycznych, drużyny  trenowały na hali sportowej w Tymbarku jak również na orliku w Tymbarku, oraz na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Limanowej (drużyna seniorów i juniorów) a przed wszystkim na boisku głównym w Tymbarku.

Treningi odbywały się w grupach zaawansowanych, biorących udział w rozgrywkach trzy razy w tygodniu po półtorej godziny plus mecz, dla seniorów i grup mniej zaawansowanych dwa razy w tygodniu po półtorej godziny plus mecz, zaś dla grup najmłodszych dwa razy w tygodniu, po godzinie plus mecz. Tematy treningów obejmowały najważniejsze elementy związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży takie jak motoryka, technika, taktyka, koordynacja. Każdy z elementów wprowadzany był w treningach w zakresie adekwatnym do grupy wiekowej oraz zaawansowania zawodników. W grupach najmłodszych trenerzy kładli akcent na zabawę i naukę współpracy w grupie, wprowadzając elementy rywalizacji na wspólnych treningach, głównie w formie zabawy. Profesjonalną organizacją szkolenia zachęciliśmy kolejne zdolne ruchowo dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu przez uczestniczenie w zajęciach. Oprócz regularnego szkolenia sportowego odbywały się też w pierwszym półroczu treningi bramkarskie.

I tak w drużynie skrzatów jest 25 zawodników, drużyna żaków liczyła 22 zawodników,  w kategorii orlików drużyna składa  się z dwóch grup liczących po 15  zawodników, w młodzikach 25 zawodników, w trampkarzach 19 zawodników, w juniorach młodszych i starszych 32, w seniorach 37 zawodników uprawnionych do gry. W klubie prowadzony jest całoroczny nabór do wszystkich grup szkoleniowych.

Drużyna trampkarzy w obecnych rozgrywkach zajęła 2 miejsce w LPPN, natomiast juniorzy starsi i młodsi  występująca na boiskach I ligi Limanowskiego Podokręgu zajmuje również drugie miejsce po I rundzie jesiennej,  w pierwszej lidze. Drużyna seniorów obecnie zajmuje czwarte miejsce po I rundzie jesiennej w A klasie LPPN. W roku 2021 klub pozyskał kilku znaczących byłych zawodników  naszego klubu którzy swoim doświadczeniem wzmocnili kadrę naszego zespołu.

W miesiącu lipcu Klub Sportowy Harnaś w Tymbarku zorganizował tygodniowy obóz sportowy dla dzieci z okolic Tymbarku i nie tylko. W obozie wzięło udział ponad 50 dzieci, głównym tematem obozu było doskonalenie gry w piłkę nożna oraz integracja chłopców. Zawodnicy (zwłaszcza najmłodsi) uczyli się samodzielności, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych. Oprócz gry w piłkę uczestnicy mieli okazję brać udział w wielu ciekawych zajęciach; w konkursach, karaoke,  basen, wycieczka w góry itp.

Oprócz tego należy również podkreślić całoroczny czynny udział w życiu klubu sportowego  grupy „Relax” składającej w przeważającej mierze z byłych zawodników występujących jeszcze w drużynie „Harnasia” Tymbark w III i IV lidze. Zawodnicy „Relaxu” brali udział w kilku turniejach w Polsce jak również i zagranicą.

Zorganizowali oni także kilka turniejów na terenie Tymbarku. Grupa przyczynia się niewątpliwie do wzrostu świadomości w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród dorosłych ale i młodszych pokoleń, jak również przyczynia się do budowy dobrego wizerunku klubu w Tymbarku jak i wizerunku naszej miejscowości.

Nadmienia się również, że oprócz wszystkich drużyn piłkarskich naszego klubu oraz członków „Relaxu”, z obiektów sportowych klubu korzystały również osoby niezrzeszone oraz dzieci i młodzież szkół, przedszkoli, miejscowych zakładów pracy oraz organizacji pozarządowych znajdujących się na terenie gminy.

Jeżeli chodzi o działanie organizacyjne w Klubie Sportowym „Harnaś” w Tymbarku, mijający rok był bardzo udany i pracowity. W dalszym ciągu jest realizowany przyjęty plan naprawczy w klubie, a mianowicie w 2021 roku  udało nam się nadać stadionowi i odsłonić tablicę pamiątkową im Józefa Sipaka, dokończyliśmy budowę ogrodzenia 324 m. wokół stadionu, wymieniliśmy bramki wraz z siatkami na aluminiowe na głównym stadionie, udało się nam pozyskać nowy traktorek do koszenia, zakupiliśmy nową kosiarkę spalinową, nową maszynkę do malowania lin, nowe chorągiewki, oraz stopniowo uzupełniamy brakujący sprzęt do zajęć treningowych. Przywieźliśmy również sztuczną nawierzchnię typu orlik, gdzie planujemy ja w przyszłości wykorzystać pod mobilne boisko.

Pragniemy również zaznaczyć, że obecny zarząd poczynił duże starania w celu wyposażenia klubu pod względem trenażerów, dokonując odpowiedniego zakupu sprzętu sportowego we wszystkich kategoriach wiekowych.

Kończąc nasze sprawozdanie Zarząd Klubu pragnie gorąco podziękować za dofinansowanie nas w roku 2021r jednocześnie prosząc o pozytywne zaopiniowanie naszego sprawozdania i przyznanie odpowiedniego dofinansowania do działalności statutowej naszego Klubu na 2022 rok.

Inne Artykuły