Przewidywany plan pracy na stadionie KS Harnaś w Tymbarku na rok 2020.

Serdecznie zapraszamy darczyńców i sympatyków piłki nożnej do wszelakiego wsparcia w realizacji zaplanowanych prac na stadionie w Tymbarku. PRZEWIDYWANY PLAN PRACY NA STADIONIE KS HARNAŚ W TYMBARKU NA ROK 2020 jest następujący:

  1. Niwelacja pod wykonanie zniszczonego ogrodzenia od strony wschodniej na długości 114 metrów wraz z jego wykonaniem.

  2. Wykonanie tablicy pamiątkowej i nadanie stadionowi imienia Józefa Sipaka.

  3. Zlecenie mapy i projektu pod wykonanie oświetlenia boiska.

  4. Wykonanie oświetlenia boiska.

  5. Wykonanie wiaty drewnianej wraz z przykryciem – wyposażenie w ławki i stoliki.

  6. Przygotowanie mapy oraz projektu na wykonanie zadaszenia trybun wraz z pomieszczeniem dla spikera zawodów.

  7. Zamontowanie nagłośnienia na stadionie.

  8. Bieżące prace porządkowo-estetyczne wewnątrz stadionu.

Pragniemy poinformować, iż na wyżej wymienione prace część funduszy zapewnione jest z zewnętrznych środków finansowych. Większą część wykonamy w czynie społecznym, oraz z pomocą Urzędu Gminy w Tymbarku. Liczymy również na dużą życzliwość sympatyków Harnasia.

Zarząd KS Harnaś Tymbark

Jarosław Majeran – tel. 500 892 494
Franciszek Mrózek – tel. 503 197 165

Inne Artykuły